Tereddütlü düşünceler- wilfred r. bion

Bion, psikotik hastaları psikanaliz tekniğinde değişiklik yapmadan tedavi eden ilk analistlerden biridir. Bion düşüncelerin beklentiyle gerçeğin örtüşmesinden doğduğunu, anne bu düşüncelerin doğmasına aracılık ettiğini ve düşüncenin sırasıyla ‘’ön kavrayışın-kavrayış-düşünme’’oluştuğunu ifade eder. Bion, söz öncesi iletişim yansıtmalı özdeşim sayesinde yaşanır diyerek Klein’ın yansıtmalı özdeşim kavramını psikotiklerin analizinin temel yapıtaşlarından biri olarak görmüştür. Karşı aktarımın şizofreni psikanalizindeki öneminden bahseder. Psikotik, kendine özgü psikotik düşünce evrenini kurar. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışır der. Psikotiklerde gerilemenin 3 sebebini açıklar:

1-) Psikolojik gelişmeden kaynaklanan ‘’yeti artışından uzak durmak’’. 2-) Yeti artışının sağladığı ‘’görüngülerden’’ uzak olmak. 3-) Psikolojik gelişmeyle alakalı ‘’fizyolojik’’ gelişmeden uzak durmak.

Normal insanın düşünceyi tercih ettiği yerde psikotik hareketi tercih eder. Tam tersi de geçerlidir. Düşünmede tümgüçlüdür. Kelimeleri analistin içine sokuşturur. Analistin içsel zulmedicisiyle özdeşleştirilir. Niyeti analisti bölmek istemesi ve iletişimsizlikten uzak olmaktır. Paranoid-şizoid dönemde bölmenin aşırı kullanımı; simge kullanımını ve isim fiile erişmelerini güçleştirir. (Sözel düşüncenin gelişmesi sekteye uğrar.) Bebeklikteki depresif konum: Sözel düşünce öğelerinin artışıdır. Ama psikozdaki kişi sözel düşünce yetisine karşı tepki uygular ve onları böler.

Psikozun 2 sebebi: 1-) Çevre 2-) Kişilik arası etkileşimdir.

2a-) Yıkıcı itkiler ağır basar. 2b-) Gerçeklikten nefret 2c-) İlk ikisiyle bağlantılı olarak ‘’her an yok edilme korkusu’’ 2c-) Vakitsiz nesne ilişkileri kurmak. Sadizm sadece memeye değil, ‘’algı aygıtına’’ da yönelir. Bastırma yerine yansıtmalı özdeşim kullanılır.

Varsanı, psikotik için yapıcı bir anlam taşıyabilir: Nesneyi dışarı püskürtmek. Bölme ise; duyguların tahliyesi için kullanılır. Psikotik Rüya; uyanıkken içe alınmış malzemenin tahliye edilmesidir. Psikotik hastadaki; (ayrık şekilde bulunan) kibir, merak, aptallık atıflarının psikolojik felaketle baş etme çabası şeklinde yorumlanabilir. Psikotik kişi bağları; ilkel meme yada penis olarak yorumlar.

Hasta böldüğü nesne kadar kendini kuşatılmış halde bulur. Bunlar sıkılaşmış olarak içe alınarak psikanalitik süreç devam ettirilir. (Püskürtülmenin terse çevrilerek). Kişi zaten bir kez paranoid-şizoid evrede bölme yaşamıştır, Tedavide depresif evrede tekrar şiddetli bir bölünme yaşaması kişinin beninin asla toparlanamayacağı duruma sokulabilir.

Yorum yapın